วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งมีการขยายตัวของสังคมกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นปลูกป่าชายเลน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการช่วยให้คนทั้งโลกได้รู้ถึงความสำคัญของป่าและแนวทางการลดของการตัดไม้ทำรายป่าไม้โดยปลูกป่าชายเลน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความนิยมที่จะทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพราะเป็นพื้นที่อยู่ติดทะเล มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเป็นการออกไปพักผ่อนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งปลูกป่าชายเลนมีมากมายหลายแห่งที่ทำกิจกรรมแบบนี้และก็มีทั้งแบบครบวงจรหรือแบบศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของป่าชายเลน ดังนั้นสำหรับคนที่สนใจและต้องการพักผ่อนในวันหยุดเหลอต้องการเปิดหูเปิดตา เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้หรือพบเจอ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่รักสนุกและชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ


ITforSMEสำหรับคนรักไอทีหรือสนใจในเรื่องราวของSMEสามารถเข้ามาชมได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น